Общи условия

ПОРЪЧКАТА ПОДЛЕЖИ НА ПРИЕМАНЕ

Този договор е съставен и сключен от и между Купувача и Дойчев Дизайн ЕООД, Продавач/Производител. Приемането на поръчки се основава на изричното условие, че Купувачът е съгласен с всички правила и условия тук. Тези правила и условия представляват пълното съгласие на страните и никакви условия, които по какъвто и да е начин добавят, модифицират или променят по друг начин разпоредбите, посочени тук, няма да бъдат обвързващи за Продавача, освен ако са направени в писмен вид и подписани и одобрени от служител на търговско дружество.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ

Необходим е невъзстановим депозит от четиридесет процента (40%) от покупната цена, за да започне производството на вашата поръчка. Проектирането и производството няма да започнат, докато не бъде получен депозит. Остатъкът ще бъде дължим при фактура и преди изпращане с 15-дневен нетен гратисен период. Поръчките за налични продукти изискват пълно плащане, за да започне изпълнението на поръчката. Всички сметки се плащат нетно по фактура. Такса за обслужване в размер на по-малкото от 1 1/2% на месец или максималната допустима ставка ще бъде добавена към всички сметки, които не са платени в рамките на шестдесет (60) дни от датата на фактурата за окончателно дължимо салдо. Поръчките трябва да бъдат платени изцяло, включително приложимото съхранение, данъци и такси за обслужване преди изпращане. Онлайн цените не включват доставка, пакетиране, опаковане или монтаж, освен ако не е посочено друго. Проекти, при които Купувачът се забави до шестдесет (60) дни, ще се считат за изоставени и всички плащания не подлежат на възстановяване. Поръчките не могат да бъдат променяни по време на производството, освен ако не са разрешени от Продавача. Продавачът по свое усмотрение може да предложи частично или цялостно възстановяване в брой или кредит, като предостави на Купувача предварително писмено уведомление. В случай, че Продавачът/Производителят трябва да започне съдебно производство за възстановяване на всички плащания, дължими по настоящото, Купувачът трябва да заплати всички разходи, включително адвокатски хонорари и помощни правни такси, направени от Продавача/Производителя в резултат на такова неизпълнение на плащането, независимо дали да се заведе дело. Продавачът по свое усмотрение може да предложи частично или цялостно възстановяване в брой или кредит, като предостави на Купувача предварително писмено уведомление. В случай, че от Продавача/Производителя се изисква да започне съдебно производство за възстановяване на каквито и да е плащания, дължими по настоящото, Купувачът трябва да заплати всички разходи, включително адвокатски хонорари и помощни правни такси, направени от Продавача/Производителя в резултат на такова неизпълнение на плащането, независимо дали да се заведе дело. Продавачът по свое усмотрение може да предложи частично или цялостно възстановяване в брой или кредит, като предостави на Купувача предварително писмено уведомление. В случай, че от Продавача/Производителя се изисква да започне съдебно производство за възстановяване на каквито и да е плащания, дължими по настоящото, Купувачът трябва да заплати всички разходи, включително адвокатски хонорари и помощни правни такси, направени от Продавача/Производителя в резултат на такова неизпълнение на плащането, независимо дали да се заведе дело.

ОЦЕНКИ

Поради пазарните условия, недостиг на дървен материал и промени в строителните материали, всички ценови оферти ще бъдат уважени за период от 30 дни, освен ако не е посочено друго.

ОТМЕНЯНЕ НА ПОРЪЧКИ

Всички стоки се изработват по поръчка по спецификация. Купувачът се съгласява, че дадена поръчка в никакъв случай не подлежи на анулиране или промени и не подлежи на възстановяване, освен с предварителното писмено съгласие на Продавача. Тази поръчка може да бъде отменена или забавена от Продавача изцяло или частично без каквато и да е отговорност, ако се дължи на причина извън контрола на Продавача. Възстановяването на средства ще зависи от преценката на Продавача и условията за анулиране.

ВРЪЩАНЕ

Продуктите на Продавача са изработени по поръчка и не подлежат на връщане.

ДЪРВО

Дървото е продукт на природата, който варира от дърво на дърво и парче на парче. Вариациите в цвета и текстурата са присъщи на много видове дървесина и не се считат за дефекти. Няколко вида дървесина имат нередности в растежа, които произвеждат тъмни петна, минерални ивици, малки дупки от червеи или стегнати възли, които се считат за подобрения на характера на дървото и цялостния продукт. Екстериорните продукти и външните мебели са изложени на различни условия и се очаква да се променят сезонно. Тази постоянна промяна може да доведе до проверка на повърхността или пукнатини по ставите, които не се считат за дефекти.

ПЛОТОВЕ ЗА МАСИ

Дървените плотове са обект на свиване, изкривяване и сезонни пукнатини поради естествената влага в дървото. Тези събития са неструктурни и няма да повлияят на издръжливостта на масата; следователно Продавачът не дава гаранция срещу естествено напукване или зейване, тъй като това не са дефекти в производството или изработката.

ПОКРИВКИ/БАЙЦИ ЗА ДЪРВО

Покритията, показани на примерни карти, са симулирани, за да покажат как ще изглеждат покритията върху определени видове дървесина. Различната дървесина, както и вариациите в зърното и тона на една и съща дървесина, абсорбират петна по различен начин. Поради това Продавачът не може да гарантира, нито да поеме отговорност за точното дублиране на покритията с петна (цвят) въз основа на примерни карти.

БАЗА ЗА МАСА

Основите за маса изискват сглобяване и трябва да бъдат прикрепени към плотовете на масата. Чугунените основи за маса не се препоръчват за употреба на открито по всяко време. Ръждясването на чугунени основи за маси не се покрива от никаква гаранция. Праховото покритие на основата на масата е с гаранция за период от (12) месеца от датата на фактурата срещу адхезия или повреда поради дефекти в изработката. Гаранцията не важи за ръжда, просмукване на ръжда, окисляване или каквато и да е повреда на покритието, причинена от прорези, порязвания, драскотини или други повреди, които нарушават запечатването на праховото покритие, включително нормално износване и разкъсване. Продавачът не може да гарантира, нито да поеме отговорност за несъвършенства в покритието. Предлагат се няколко покрития с прахово покритие. Примерни снимки и мостри на цветове, достъпни онлайн, може да не са точни поради вариации в настройките на цвета на компютърния монитор.

ЗАКЪСНЕНИЯ

Всички посочени дати за завършване и доставка са само прогнозни. Производителят не носи отговорност за забавяне на завършването или доставката или неизпълнение на доставката по каквато и да е причина за непреодолима сила или по каквато и да е причина извън разумния контрол на производителя, включително, но не само, (а) действия на правителството, война, бунтове, граждански вълнения, ембарго или военни закони, (b) невъзможност на производителя да получи необходимите материали от обичайните си източници на доставка, (c) недостиг на работна ръка, суровини, производствени или транспортни съоръжения или други забавяния при транзита, (d) затруднения с труда, включващи служители на производителя или други, (д) пожар, наводнение или друга авария, или (е) други непредвидени обстоятелства при производство или транспорт. В случай на забавяне на изпълнението на Производителя, дължащо се изцяло или частично на причина извън разумния контрол на Производителя, Производителят разполага с такова допълнително време за изпълнение, каквото може да е разумно необходимо при обстоятелствата. Приемането от страна на Купувача на каквито и да било стоки представлява отказ на Купувача от всякакви искове за обезщетение поради забавяне на доставката на такива стоки. След като производството е започнало, Купувачът е длъжен да вземе пратката. Купувачът ще бъде таксуван с разходи за публичен склад за завършени поръчки, които не могат да бъдат доставени по вина на Купувача. Продавачът си запазва правото да извършва доставка на вноски, като всички такива вноски трябва да бъдат отделно фактурирани и платени при падеж по фактура, независимо от последващи доставки. Приемането от страна на Купувача на каквито и да било стоки представлява отказ на Купувача от всякакви искове за обезщетение поради забавяне на доставката на такива стоки. След като производството е започнало, Купувачът е длъжен да вземе пратката. Купувачът ще бъде таксуван с разходи за публичен склад за завършени поръчки, които не могат да бъдат доставени по вина на Купувача. Продавачът си запазва правото да извършва доставка на вноски, като всички такива вноски трябва да бъдат отделно фактурирани и платени при падеж по фактура, независимо от последващи доставки. Приемането от страна на Купувача на каквито и да било стоки представлява отказ на Купувача от всякакви искове за обезщетение поради забавяне на доставката на такива стоки. След като производството е започнало, Купувачът е длъжен да вземе пратката. Купувачът ще бъде таксуван с разходи за публичен склад за завършени поръчки, които не могат да бъдат доставени по вина на Купувача. Продавачът си запазва правото да извършва доставка на вноски, като всички такива вноски трябва да бъдат отделно фактурирани и платени при падеж по фактура, независимо от последващи доставки.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТ

Преди да направи поръчка, Купувачът трябва да провери дали стоката може да бъде доставена до посоченото местоназначение (напр. ще се побере в асансьора, на горния етаж, зад ъглите и т.н.) Продуктите на Продавача няма да бъдат приети за връщане за невъзможност за проверка на преместване.

СОБСТВЕНОСТ / РИСК ОТ ЗАГУБА

Правото на собственост върху стоките преминава към Купувача при доставка от превозвача на товари (освен ако не е посочено друго). Продавачът не носи отговорност за щети, след като стоката е била приета в добро състояние от транспортната компания и не носи отговорност за щети, претърпени по време на транспортиране. Ако забележите повреда при разопаковането, незабавно уведомете фирмата за доставка за проверка, включително снимки на щетите. Всички видими щети трябва да бъдат отбелязани от получателя върху товарителницата, преди тя да бъде подписана от получателя и фирмата за доставка е възможна. Ако водачът трябва да „пусне и да бяга“, получателят трябва да отбележи в товарителницата (BOL), че всяка скрита повреда на кутии или продукти в щайги ще бъде отговорност на превозвача или производителя, както е определено при проверка на продукта. Пълната проверка трябва да се извърши в рамките на 48 часа след доставката и всички искове за превоз на товари се подават в рамките на 72 часа. Не унищожавайте опаковъчните материали, докато не бъдат проверени.Направете снимки на всякакви повреди по опаковката, това е необходимо за разрешаване на искове за щети.Искове за такива щети или загуби трябва да бъдат направени от Купувача директно до превозвача на товари в съответствие с Междущатската търговска комисия. Продукти, повредени при превоз на товари, не могат да бъдат отказани от получателя. Такава очевидна или впоследствие открита повреда трябва да бъде докладвана писмено на превозвача в съответствие с приложимите разпоредби и срокове. По някаква причина, ако стоката бъде върната, без първо да сте се свързали с транспортната компания за проверка, не може да бъде подаден иск. Всички искове срещу Продавача, включително дефекти, липси и грешки, трябва да бъдат направени в рамките на петнадесет (15) дни след получаване на стоката. Непредявяването на иск срещу Продавача в рамките на този 15-дневен период ще представлява приемане на стоката и отказ от споменатите дефекти, липси, грешки и други искове.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Прекомерната топлина, студ, сухота или влажност често са отговорни за всяко напукване или разцепване на дървото. Продавачът препоръчва използването на плотове от масивно дърво в хладни помещения с относителна влажност между 40% и 45%. Необходима е правилна циркулация на въздуха в помещението. Всякакви внезапни промени в температурата или влажността могат да повлияят на плота. За да предотвратите изкривяване, не използвайте винилови покривки или стъклени плотове на вашите маси. Избягвайте да поставяте изключително горещи (над 87°C) чинии директно върху дървени плотове; високите температури могат да причинят петна или напукване. Също така избягвайте да използвате съдове за хранене с грубо или абразивно дъно. Незабавно избършете всяка разлята течност. Никога не използвайте лак или почистващи препарати, които съдържат амоняк, белина, алкохол, силикон, обезмаслители, абразиви или силни химикали. За да почистите, избършете внимателно с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат и воден разтвор. Избършете с чиста, мека кърпа. Драскотините в дървото могат да бъдат поправени с помощта на цветен восък за поправка. Ако се полагат подходящи грижи за плотове от масивно дърво, животът им може да бъде удължен чрез шлайфане и боядисване.

ГАРАНЦИЯ

Първоначалният купувач на продуктите от Продавача ще бъде защитен срещу дефекти в материала и изработката за период от една година от датата на покупката. Тази гаранция не важи за материали или продукти, които не са произведени от Продавача. Обезцветяването или ръждясването на всякакви метални столове, крака, основи за маси и т.н. не се покриват от тази ограничена гаранция: горепосочената гаранция е вместо всички други гаранции, изрични или подразбиращи се, и Продавачът нито поема, нито упълномощава никое лице да поема за ни всяко друго задължение за отговорност във връзка с нашите продукти. Съгласно тази гаранция всички продукти, за които е доказано, че са дефектни, ще бъдат ремонтирани или заменени по наше желание, безплатно, при условие че са върнати предварително платени, както е указано. В никакъв случай отговорността по тази гаранция не надвишава първоначалната покупна цена на дефектната стока; ние си запазваме правото да проверим дефектния артикул в нашите помещения от персонала на нашата фабрика, за да установим причината за предполагаемата повреда на продукта. Тази гаранция не важи за продукт, който е бил ремонтиран или променен от някой друг освен производителя по какъвто и да е начин, който да засегне, по наша преценка, неговата стабилност и издръжливост, нито който е бил подложен на неправилна употреба, небрежност, злоупотреба или злополука . Гаранцията, описана тук, трябва да замества всякакви други изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

Подписвайки се по-долу, Вие, Купувачът, потвърждавате, че сте съгласни с правилата и условията.

Clear Signature